Nghiên cứu lâm sàng

Tác dụng của dầu hoa anh thảo đối với bệnh nhân bị viêm da dị ứng

Tên nghiên cứu: Effect of Evening Primrose Oil on Korean Patients With Mild Atopic Dermatitis: A Randomized,

Tác dụng của dầu hoa anh thảo trong việc ngăn ngừa chứng viêm da

Tên nghiên cứu: The effect of evening primrose oil for the prevention of xerotic cheilitis in acne patients being

Nghiên cứu tác động của Vitamin E trên da

Tên nghiên cứu: Vitamin E in dermatology Tác giả:Mohammad Abid Keen, Iffat Hassan Thời gian nghiên cứu: 22/

Vai trò của vitamin E đối với da thường và da bị tổn thương

Tên nghiên cứu: The role of vitamin E in normal and damaged skin Tên tác giả: F. Nachbar. HC. Korting Thời gian

Cơ chế phân tử và khả năng điều trị của Alpha-lipoic acid

Tên nghiên cứu: Alpha-lipoic acid as a dietary supplement: Molecular mechanisms and therapeutic potential. (Chất bổ

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Ferulic Acid: Therapeutic Potential Through Its Antioxidant Property Năm thực hiện : 2007 Tác giả

Tác dụng của Dầu Hạt Lanh đối với phụ nữ mãn kinh

Tên nghiên cứu : Effect of dietary flaxseed on serum levels of estrogens and androgens in postmenopausal women. ( Tác

Tác dụng ngăn ngừa ung thư vú của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Flax and Breast Cancer: A Systematic Review. ( Cây lanh và ung thư vú: Một tổng quan hệ

Tác dụng hỗ trợ giảm cân của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Impact of weight loss diet associated with flaxseed on inflammatory markers in men with cardiovascular

Tác dụng của Dầu Hoa Anh Thảo đối với hội chứng tiền mãn kinh

Tên nghiên cứu : The effect of oral evening primrose oil on menopausal hot flashes: a randomized clinical trial. (