Tác dụng hỗ trợ giảm cân của Dầu Hạt Lanh

1 views

Tên nghiên cứu : Impact of weight loss diet associated with flaxseed on inflammatory markers in men with cardiovascular risk factors: a clinical study.

(Tác động của chế độ ăn kiêng giảm cân liên quan đến hạt lanh đối với các dấu hiệu viêm ở nam giới có yếu tố nguy cơ tim mạch: một nghiên cứu lâm sàng.)

Năm thực hiện : 2015

Tác giả : Cassani RS , Fassini PG , Silvah JH , Lima CM , Marchini JS .

Nơi thực hiện :  Khoa Y, Khoa Dinh dưỡng Y tế, Trường Y khoa Ribeirão Preto, Đại học São Paulo, Avenida Bandeirantes

Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577201

Hạt lanh đã nhận được sự chú ý cho vai trò chống viêm và chống oxy hóa. Nghiên cứu hiện tại đưa ra giả thuyết nếu hạt lanh được thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân có thể cải thiện cấu hình lipid và chuyển hóa và giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch.

Phương pháp :

Trong một giao thức 42 ngày có triển vọng, mù đơn, các đối tượng được phân thành hai nhóm với lượng carbohydrate thấp: GriceLC (35% carbohydrate và 60g bột gạo thô mỗi ngày) và GflaxLC (32% carbohydrate và 60g bột hạt lanh mỗi ngày ). Huyết áp, các biện pháp nhân trắc học và nồng độ isoprostane trong huyết thanh, protein phản ứng C, yếu tố hoại tử khối u, glucose, lipidic, axit uric, adiponectin, leptin và insulin được đo ở mức cơ bản và khi kết thúc can thiệp. Huyết thanh và enterodiol tiết niệu và enterolactione cũng được đo.

Các kết quả :

Tổng cộng có 27 người đàn ông có các yếu tố nguy cơ tim mạch được đánh giá, với tuổi trung bình là 33 ± 10 tuổi đối với GriceLC và 40 ± 9 năm đối với GflaxLC. Cả hai nhóm đều giảm cân và giảm huyết áp tâm thu. Một sự giảm các dấu hiệu viêm (CRP và TNF-α) đã được quan sát thấy sau khi ăn hạt lanh (giảm trung bình 25% và 46% cho GflaxLC tương ứng). Tất cả các nhóm cũng cho thấy sự cải thiện về mức độ tổng cholesterol, LDL-c, axit uric và adiponectin. Chỉ nhóm GflaxLC cho thấy sự giảm mức chất béo trung tính.

Phần kết luận :

Nghiên cứu này cho thấy hạt lanh được thêm vào chế độ ăn kiêng giảm cân có thể là một chiến lược dinh dưỡng quan trọng để giảm các dấu hiệu viêm như C-Reactive Protein (CRP) và Yếu tố hoại tử khối u (TNF-α)

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn