Tác dụng của dầu hoa anh thảo đối với bệnh nhân bị viêm da dị ứng

0

Tên nghiên cứu: Effect of Evening Primrose Oil on Korean Patients With Mild Atopic Dermatitis: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Study

Tác giả: Bo Young Chung, Sook Young Park, Min Je Jung, Hye One Kim, Công viên Chun Wook 

Năm nghiên cứu: tháng 8/ 2018

Đăng tải trên tạp chí Ann Dermatol

Link nghiên cứu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30065580/

Phương pháp: Năm mươi bệnh nhân AD nhẹ có chỉ số mức độ nghiêm trọng của khu vực chàm (EASI) từ 10 trở xuống được ghi danh và chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên nhận được một viên nang không đánh dấu hình bầu dục chứa 450 mg EPO (40 mg GLA) mỗi viên nang, trong khi viên nang giả dược có hình dạng giống hệt nhau và chứa 450 mg dầu đậu nành được đưa cho nhóm còn lại. Điều trị tiếp tục trong thời gian bốn tháng. Điểm EASI, mất nước qua biểu bì (TEWL), và hydrat hóa da được đánh giá ở tất cả các bệnh nhân AD ở thời điểm ban đầu, và trong các tháng 1, 2, 3 và 4 của nghiên cứu.

Kết quả: Vào cuối tháng thứ 4, bệnh nhân của nhóm EPO cho thấy sự cải thiện đáng kể về điểm số EASI ( p = 0,040), trong khi bệnh nhân của nhóm dùng giả dược thì không. Có sự khác biệt đáng kể về điểm số EASI giữa nhóm EPO và nhóm giả dược ( p = 0,010). Mặc dù không có ý nghĩa thống kê, TEWL và hydrat hóa da cũng được cải thiện một chút ở nhóm bệnh nhân EPO.

Kết luận:  EPO là một loại thuốc an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân viêm da dị ứng.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn