Vai trò của dầu hạt lanh trong việc điều trị ung thư buồng trứng

1 views

Tên bài báo: The Apoptotic, Cytotoxic, and Antiangiogenic Impact of Linum usitatissimum Seed Essential Oil Nanoemulsions on the Human Ovarian Cancer Cell Line A2780

Tác giả:Roghaye KeykhasalarMasoud HomayouniTabriziPouran ArdalanNiloufar Khatamian

Đăng tải trên tạp chí: Nutrition and Cancer số 73 năm 2021

Link nghiên cứu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32959696/

Cơ sở: Từ những nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã sử dụng tinh dầu hạt Lanh Linum usitatissimum (LSEO) để làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ruột kết. Do vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiếp tục tối ưu hóa trong việc đánh giá vai t sinh học của LSEO đến tác động gây độc tế bào, apoptotic (sự chết theo chu trình tế bào) và chống tạo mạch của nó đối với dòng tế bào ung thư buồng trứng A2780 ở người.

Phương pháp: Chúng tôi tạo nhũ tương nano LSEO (LSEO-NE) bằng cách sử dụng kỹ thuật dựa trên sóng siêu âm, kích thước, hình thái và độ ổn định của các giọt của nhũ đặc trưng.

  • Độc tính tế bào LSEO-NE được đánh giá bằng cách ước tính khả năng sống sót của tế bào ung thư buồng trứng A2780 ở người.
  • Đánh giá hoạt động chết theo chu trình tế bào qua đồ thị khi đo biểu hiện gen Caspase-3, 8 và 9.
  • Cuối cùng, khả năng chống tạo mạch được đo bằng thử nghiệm bằng phương pháp Chick Chorioallantoic Membrane (CAM).

Kết quả: Tác động gây độc tế bào phụ thuộc vào liều lượng đáng kể của LSEO-NE đã được phát hiện trong các tế bào A2780. Hơn nữa, việc giảm chiều dài và số lượng mạch máu trong xét nghiệm CAM chứng tỏ hoạt tính chống tạo mạch của LSEO-NE.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, LSEO-NE (tinh dầu hạt Lanh) được cọi như là một hợp chất chống ung thư mới qua các đánh giá gây độc lên dòng tế bào ung thư chọn lọc và tác dụng chống tạo mạch. Tuy nhiên, cần thêm những nghiên cứu phân tích khác trên các dòng tế bào khác trong trường hợp tác động chống ung thư tiềm ẩn của nó đối với các tế bào ung thư buồng trứng ở người.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn