Nghiên cứu đánh giá tác động của dầu hạt lanh với sự phát triển của tế bào ung thư

2 views

Tên nghiên cứu: Treatment with flaxseed oil induces apoptosis in cultured malignant cells

Tác giả: Alison L. Buckner et al.

Đăng tải trên tạp chí Heliyon 5 (năm 2019)

Link nghiên cứu:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6699425/pdf/main.pdf

Tóm tắt nghiên cứu

Dầu hạt lanh được công nhận rộng rãi vì giá trị dinh dưỡng đặc biệt của nó, nồng độ cao của các lignans và một lượng lớn axit béo ω. Đây là một trong những nhóm thực phẩm chức năng thường được bệnh nhân ung thư coi như một phương pháp điều trị tiềm năng. Nghiên cứu đã đánh giá tác dụng chống ung thư của dầu hạt lanh bằng cách nghiên cứu tác động trực tiếp của nó đối với sự phát triển của tế bào ung thư trong ống nghiệm. Điều trị nhiều dòng tế bào ung thư bằng dầu hạt lanh làm giảm sự phát triển của chúng. Điều trị ung thư tế bào hắc tố (1 loại ung thư da) và ung thư vú MCF-7 bằng dầu hạt lanh cho thấy hiệu quả đáng kể được xác định bằng những thay đổi về hình thái tế bào, nhuộm annexin V, phân mảnh DNA và / hoặc kích hoạt caspase. Ngoài ra, điều trị bằng dầu hạt lanh cũng làm gián đoạn chức năng ti thể trong tế bào B16-BL6 và MCF-7. Những kết quả này chỉ ra rằng dầu hạt lanh có thể ức chế đặc biệt sự phát triển của tế bào ung thư và gây ra quá trình chết tế bào theo chương trình ở một số tế bào ung thư và cho thấy nó có tiềm năng hơn nữa trong liệu pháp chống ung thư.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn