chống ung thư

Vai trò của dầu hạt lanh trong việc điều trị ung thư buồng trứng

Tên bài báo: The Apoptotic, Cytotoxic, and Antiangiogenic Impact of Linum usitatissimum Seed Essential Oil Nanoemulsions

Nghiên cứu đánh giá tác động của dầu hạt lanh với sự phát triển của tế bào ung thư

Tên nghiên cứu: Treatment with flaxseed oil induces apoptosis in cultured malignant cells Tác giả: Alison L. Buckner

Dầu hạt lanh và những công dụng không ngờ với sức khỏe

Hạt lanh là một trong những loại hạt được ví như “siêu thực phẩm” bởi nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Ngày nay,