Tác dụng của dầu hoa anh thảo đối với hội chứng tiền kinh nguyệt

2 views

Tên bài báo: The effect of primrose oil on the premenstrual syndrome among the female students in Lorestan University of Medical Sciences: A triple blind study

Nhóm tác giả: Mandana Saki, Soheila Akbari, Mojgan Saki, Mohammad Javad TarrahiP, Mohammad Gholami, Soheila Pirdadeh

Nơi nghiên cứu: Đại học Khoa học Y tế Lorestan

Đăng tải trên tạp chí: Tạp chí Khoa học Điều dưỡng và Hộ sinh, năm 2015

Phương pháp: Nghiên cứu là một thử nghiệm lâm sàng mù ba được thực hiện với 80 nữ sinh viên đại học  tại Ký túc xá Đại học Y Lorestan – Khorramabad, Iran. Các đối tượng được chia thành hai nhóm (mỗi nhóm 40), một nhóm được sử dụng dầu hoa anh thảo và nhóm còn lại sử dụng giả dược. Liều lượng của dầu hoa anh thảo là 1500 mg mỗi ngày cho nhóm đầu tiên. Tổng điểm đánh giá các triệu chứng tiền kinh nguyệt nặng (đánh giá từ 0 đến 10) được đánh giá đầu tiên hàng tháng và sau đó mỗi ba tháng.

Kết quả: Điểm cho mức độ nghiêm trọng của triệu chứng tiền kinh nguyệt trước can thiệp đối với nhóm dùng dầu hoa anh thảo lúc đầu là 53,20 ± 14,31. Tại cuối tháng thứ ba, điểm số đạt 33,62 ± 16,94, có sự khác biệt đáng kể trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng trong quá trình theo dõi (p <0,001). Trong nhóm dùng giả dược cho thấy không có bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào trong việc giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt.

Kết luận: Tác dụng của dầu hoa anh thảo trong việc giảm hội chứng tiền kinh nguyệt và tính an toàn của dầu hoa anh thảo để điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt.

 

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn