Tác dụng chống oxy hóa, chống viêm của Vitamin E

17 views

Tên nghiên cứu : Các dạng vitamin E tự nhiên: chuyển hóa, chống oxy hóa, và các hoạt động chống viêm và vai trò của chúng trong phòng ngừa và điều trị bệnh

Năm thực hiện : 2014

Tác giả : Qing Jiang

Nơi thực hiện: Khoa Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Purdue, West Lafayette, IN 47907, Hoa Kỳ.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24704972

Nội dung :

Họ Vitamin E bao gồm bốn tocopherols và bốn tocotrienols. α-Tocopherol (αT) là dạng vitamin E chiếm ưu thế trong các mô và sự thiếu hụt của nó dẫn đến mất điều hòa ở người. Tuy nhiên, kết quả từ nhiều nghiên cứu lâm sàng không hỗ trợ vai trò bảo vệ của αT trong phòng ngừa bệnh ở những người có tình trạng dinh dưỡng đầy đủ. Mặt khác, các nghiên cứu cơ học gần đây chỉ ra rằng các dạng vitamin E khác như-tocopherol (T),-tocopherol (T) và-tocotrienol (TE) có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm độc đáo vượt trội hơn so với αT trong phòng ngừa và điều trị chống lại các bệnh mãn tính. Các vitamin E này hình thành các loài nitơ phản ứng nhặt rác, ức chế các eicosanoids xúc tác cyclooxygenase- và 5-lipoxygenase và ức chế tín hiệu gây viêm như NF-κB và STAT3 / 6. Không giống như αT,các dạng vitamin E khác được chuyển hóa đáng kể thành carboxychromanol thông qua quá trình oxy hóa-oxy hóa chuỗi bên-cytochrom P-450 (CYP4F2). Carboxychromanols chuỗi dài,đặc biệt 13′-carboxychromanols, được chứng minh là có tác dụng chống viêm mạnh hơn các vitamin chưa được chuyển hóa và do đó có thể đóng góp vào tác dụng có lợi của các dạng vitamin E in vivo . Phù hợp với các phát hiện cơ học, các nghiên cứu trên động vật và người cho thấy γT và tocotrienols có thể hữu ích chống lại các bệnh liên quan đến viêm. Tổng quan này tập trung vào các dạng vitamin E không phải là αT liên quan đến chuyển hóa, tác dụng và cơ chế chống viêm và hiệu quả in vivo trên các mô hình tiền lâm sàng cũng như các nghiên cứu can thiệp lâm sàng ở người.

Kết quả :

Tổng quan này tập trung vào các dạng vitamin E không liên quan đến sự trao đổi chất, tác dụng và cơ chế chống viêm của chúng và hiệu quả in vivo trên các mô hình tiền lâm sàng cũng như các nghiên cứu can thiệp lâm sàng ở người. Nghiên cứu trên động vật và người cho thấy γT và tocotrienols có thể hữu ích chống lại các bệnh liên quan đến viêm.

Kết luận:

Đây là một đánh giá toàn diện về các dạng vitamin E khác nhau:

  • Gamma-, delta-tocopherol và tocotrienols ức chế nhiều con đường gây viêm.
  • Các chất chuyển hóa vitamin E chuỗi dài có tác dụng chống viêm độc đáo.
  • Gamma-, delta-tocopherol và tocotrienols có lợi cho việc phòng ngừa / điều trị bệnh.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn