Axit béo thiết yếu trong điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt

3 views

Tên nghiên cứu: Essential fatty acids in the treatment of premenstrual syndrome

Nhóm tác giả: A Collins, A Cerin, G Coleman, B M Landgren

Năm nghiên cứu: Tháng 1 năm 1993

Link nghiên cứu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8416468/

Mục tiêu: Để xác định xem các axit béo thiết yếu có hiệu quả trong điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) hay không.

Phương pháp: Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, chéo, chúng tôi đã nghiên cứu 27 phụ nữ được chẩn đoán mắc hội chứng tiền kinh nguyệt trong mười chu kỳ kinh nguyệt và 22 đối chứng không có triệu chứng trong một chu kỳ. Chu kỳ đầu tiên được sử dụng để đánh giá chẩn đoán. Đối với những phụ nữ bị PMS, giả dược được sử dụng trong chu kỳ thứ hai. Điều này được theo sau bởi ngẫu nhiên vào bốn chu kỳ điều trị tích cực với các axit béo thiết yếu và bốn chu kỳ với giả dược, với sự bắt chéo sau khi hoàn thành chu kỳ thứ tư. Đánh giá các triệu chứng và chẩn đoán PMS dựa trên tự đánh giá hàng ngày của phụ nữ trong suốt cuộc nghiên cứu.

Kết quả: Điều trị bằng các axit béo thiết yếu không làm giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt hoặc tính chu kỳ của triệu chứng. Tuy nhiên, thời gian có ảnh hưởng đáng kể đến một số triệu chứng, cho thấy hiệu ứng giả dược hoặc ảnh hưởng từ việc tham gia vào nghiên cứu. Phụ nữ bị PMS có tần suất đau bụng kinh và PMS gia đình cao hơn đáng kể so với nhóm chứng không có triệu chứng.

Kết luận: Điều trị bằng các axit béo thiết yếu là liệu pháp không hiệu quả đối với PMS. Sự cải thiện mà chúng tôi quan sát được theo thời gian có thể được quy cho hiệu ứng giả dược hoặc sự tham gia vào nghiên cứu.

 

 

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn