Tác dụng ức chế sự phát triển khối u của Dầu Hạt Lanh

3 views

Tên nghiên cứu : Comparative effects of sesame seed lignan and flaxseed lignan in reducing the growth of human breast tumors (MCF-7) at high levels of circulating estrogen in athymic mice.

( Hạt lanh đơn độc hoặc kết hợp với tamoxifen ức chế sự phát triển khối u vú MCF-7 ở chuột điền kinh bị rụng trứng với nồng độ estrogen lưu hành cao.)

Năm thực hiện : 2007

Tác giả : Chen J , Power KA , Mann J , Cheng A , Thompson LU .

Nơi thực hiện: Khoa Khoa học Dinh dưỡng, Khoa Y, Đại học Toronto, 150 College Street, Toronto, ON, Canada M5S 3E2.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22136581

Flaxseed (FS) rất giàu tiền chất lignan của động vật có vú và axit alpha-linolenic, được cho là có tác dụng chống ung thư. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 10% FS ức chế sự phát triển của ung thư vú phụ thuộc estrogen ở người (MCF-7) ở chuột athymic và nó giúp tăng cường tác dụng ức chế của tamoxifen (TAM).

Phương pháp :

Nghiên cứu này xác định liệu tác dụng của FS, một mình hay kết hợp với TAM, phụ thuộc vào liều và nó đã khám phá cơ chế hoạt động tiềm năng. Chuột athymic ovariectomized với bổ sung estradiol (E2) (1,7 mg / viên, phát hành 60 ngày) và khối u MCF-7 thành lập được điều trị bằng kiểm soát chế độ ăn uống cơ bản (0FS), 5% FS (5FS), 10% FS (10FS), và TAM (TAM / 0FS; 5 mg / viên, phát hành 60 ngày), một mình hoặc kết hợp (TAM / 5FS và TAM / 10FS) trong 8 tuần. So với kiểm soát,5FS và 10FS ức chế đáng kể sự tăng trưởng khối u lần lượt là 26% và 38%. TAM / 0FS có hiệu ứng tương tự như 10FS. TAM / 5FS và TAM / 10FS, tương ứng, làm giảm đáng kể 48% và 43% kích thước khối u so với 0FS, và giảm 18% và 10% so với TAM / 0FS. Trọng lượng tử cung tương đối thấp hơn đáng kể trong tất cả các nhóm TAM so với đối chứng. Việc giảm sự phát triển của khối u là do giảm sự tăng sinh tế bào và tăng quá trình tự hủy tế bào. TAM / 5FS gây ra biểu hiện thụ thể estrogen-alpha (ERalpha) cao hơn đáng kể so với 5FS và TAM / 0FS, trong khi TAM / 10FS có ERalpha cao hơn 10FS và TAM / 0FS. So với đối chứng, biểu hiện thụ thể progesterone (PGR) đã giảm đáng kể ở tất cả các nhóm điều trị, nhưng biểu hiện yếu tố tăng trưởng giống như insulin 1 (IGF-1) chỉ giảm 10FS,TAM / 5FS và TAM / 10FS. Sự tăng sinh tế bào khối u có liên quan tích cực với sự biểu hiện của PGR và IGF-1 và liên quan tiêu cực đến apoptosis và ERalpha. Apoptosis chỉ liên quan đến Eralpha.

Kết quả: Flaxseed (FS) đã ức chế sự phát triển khối u MCF-7 theo cách phụ thuộc vào liều và tăng cường hiệu quả ức chế của TAM do điều chế ER và các đường dẫn truyền tín hiệu của yếu tố tăng trưởng.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn