Nghiên cứu tác dụng của Vitamin E trên da

8 views

Tên nghiên cứu : Vitamin E in human skin: organ-specific physiology and considerations for its use in dermatology.

( Vitamin E trong da người: sinh lý đặc trưng của cơ quan và cân nhắc cho việc sử dụng nó trong da liễu )

Năm nghiên cứu : 2007

Tác giả : Thiele JJ,  Ekanayake-Mudiyanselage S

Địa điểm nghiên cứu : Khoa Da liễu, Trung tâm Y tế Đại học Boston, 609 Đường Albany, Boston, MA 02118, Hoa Kỳ

Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17719081

Nội dung :

Vitamin E đã được sử dụng trong hơn 50 năm trong da liễu thực nghiệm và lâm sàng. Mặc dù một số lượng lớn các báo cáo trường hợp đã được công bố trong thời gian này, vẫn còn thiếu các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát cung cấp một lý do cho các liều lượng và chỉ định lâm sàng được xác định rõ. Ngược lại, những tiến bộ trong nghiên cứu cơ bản về sinh lý, cơ chế hoạt động, thâm nhập, chuyển đổi sinh học và bảo vệ vitamin E trong da người đã dẫn đến sự phát triển của nhiều công thức mới để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da. Bài viết này xem xét các cơ chế cơ bản và mỹ phẩm có thể cũng như ý nghĩa lâm sàng của những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu vitamin E qua da.

Kết quả :

Bằng chứng thực nghiệm cho thấy vitamin E tại chỗ và uống có đặc tính chống ung thư, bảo vệ da và bảo vệ hàng rào bảo vệ da. Mặc dù việc sử dụng vitamin E hiện nay phần lớn giới hạn trong mỹ phẩm, các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát đối với các chỉ định như viêm da dị ứng hoặc ngăn ngừa ung thư tế bào quang là cần thiết để đánh giá lợi ích lâm sàng của VTM E.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn