Nghiên cứu tác dụng của Vitamin E trên bệnh lý tim mạch

10 views

Tên nghiên cứu: Tác dụng của thuốc ức chế men Enzyme chuyển đổi Angiotensin, Ramipril, đối với các vấn đề tim mạch ở bệnh nhân có nguy cơ cao

Năm nghiên cứu: 2000

Tác giả: Yusuf S, Sleight P, Pogue J, Bosch J, Davies R, D Sagais G.

Địa điểm nghiên cứu: Văn phòng Dự án Hợp tác Tim mạch Canada, Bệnh viện Đa khoa Hamilton, Đại học McMaster, ON. Hope@ccc.mcmaster.ca

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10639539

Nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá phòng ngừa kết quả tim ngẫu nhiên, mù đôi, hai nhân hai, đánh giá ramipril và vitamin E ở 9541 bệnh nhân. Một nghiên cứu đã so sánh một liều ramipril thấp (2,5 mg mỗi ngày) với một liều đầy đủ (10 mg mỗi ngày) hoặc giả dược; Có 244 bệnh nhân trong mỗi nhóm. Các kết quả của nghiên cứu đối chứng giả dược về ramipril liều đầy đủ được đưa ra ở đây. Tác dụng của vitamin E được báo cáo trong bài báo đồng hành. 5 Thiết kế của nghiên cứu đã được báo cáo trước đó 6 ; một bản tóm tắt ngắn gọn sau đây.

Phương pháp:

Tổng cộng có 9297 bệnh nhân có nguy cơ cao (từ 55 tuổi trở lên) có bằng chứng về bệnh mạch máu hoặc tiểu đường cộng với một yếu tố nguy cơ tim mạch khác và không được biết có phân suất tống máu thấp hoặc suy tim được chỉ định ngẫu nhiên để nhận ramipril (10 mg mỗi ngày một lần bằng miệng) hoặc giả dược phù hợp trong trung bình năm năm. Kết cục chính là tổng hợp của nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong do nguyên nhân tim mạch.

Thử nghiệm là một nghiên cứu hai yếu tố đánh giá cả ramipril và vitamin E. Tác dụng của vitamin E được báo cáo trong một bài báo đồng hành.

Kết quả:

Tổng cộng có 651 bệnh nhân được chỉ định dùng ramipril (14,0%) đạt điểm cuối chính, so với 826 bệnh nhân được chỉ định dùng giả dược (17,8%) (nguy cơ tương đối, 0,78; khoảng tin cậy 95%, 0,70 đến 0,86 ; P <0,001). Điều trị bằng ramipril làm giảm tỷ lệ tử vong do nguyên nhân tim mạch (6,1%, so với 8,1% ở nhóm giả dược; nguy cơ tương đối, 0,74; P <0,001), nhồi máu cơ tim (9,9% so với 12,3%; nguy cơ tương đối, 0,80; P <0,001), đột quỵ (3,4% so với 4,9%; nguy cơ tương đối, 0,68; P <0,001), tử vong do mọi nguyên nhân (10,4% so với 12,2%; nguy cơ tương đối, 0,84; P = 0,005), thủ tục tái thông mạch (16,0 phần trăm so với 18,3 phần trăm; nguy cơ tương đối, 0,85; P = 0,002), ngừng tim (0,8 phần trăm so với 1,3 phần trăm; nguy cơ tương đối, 0,63; P = 0,03), suy tim (9,0 phần trăm so với 11,5 phần trăm; nguy cơ tương đối, 0,77 ; P <0,001) và các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường (6,4% so với 7,6%; nguy cơ tương đối, 0,84; P = 0,03).

Kết luận: Ramipril làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, nhồi máu cơ tim và đột quỵ ở một loạt bệnh nhân có nguy cơ cao, những người không được biết là có phân suất tống máu thấp hoặc suy tim.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn