Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của Dầu hạt lanh

25 views

Tên nghiên cứu : Một nghiên cứu toàn cầu bằng phương pháp quang phổ H NMR và SPME-GC / MS của quá trình tiêu hóa in vitro của dầu hạt lanh giàu hoặc không có dẫn xuất Mono-, Di- hoặc Tri-Phenolic. Hiệu quả chống oxy hóa của các hợp chất này.

Năm thực hiện : 2020

Tác giả : Jon Alberdi- Cedenio, Maria L.Ibiargoitia, Maria D.Guillen

Địa điểm nghiên cứu : Công nghệ thực phẩm, Khoa Dược, Trung tâm nghiên cứu Licanay, Đại học xứ Basque (UPV-EHU), Paseo de la Universidad nº 7, 01006 Vitoria-Gasteiz, Tây Ban Nha

Link : https://www.mdpi.com/2076-3921/9/4/312

Phương pháp :

Hiệu quả của việc làm giàu dầu hạt lanh với dodecyl gallate, hydroxytyrosol acetate hoặc gamma-tocopherol trong quá trình tiêu hóa in vitro của nó được nghiên cứu bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân proton và phương pháp quang phổ khối rắn. Phạm vi và mô hình của quá trình lipolysis đạt được trong mỗi mẫu được phân tích, cũng như khả năng tiếp cận sinh học của các thành phần dầu chính. Không có hợp chất phenolic nào kích thích sự ức chế hoạt động của lipase và tất cả chúng đều làm giảm mức độ oxy hóa lipid gây ra bởi quá trình tiêu hóa in vitro và khả năng tiếp cận sinh học của các hợp chất oxy hóa. Hiệu quả chống oxy hóa của ba phenol được thử nghiệm phù hợp với số lượng nhóm phenolic trong phân tử của nó, và phụ thuộc vào liều. Nồng độ của một số thành phần dầu nhỏ như terpen, sesquiterpen, cycloartenol và 24-methylenecycloartenol không bị thay đổi khi tiêu hóa trong ống nghiệm. Ngược lại, gamma-tocopherol cho thấy khả năng tiếp cận sinh học in vitro rất thấp, có lẽ là do hoạt động chống oxy hóa của nó, mặc dù điều này tăng lên khi làm giàu các hợp chất phenolic. Sự oxy hóa được tạo ra trong quá trình tiêu hóa in vitro ngay cả khi có nồng độ gamma-tocopherol cao, vẫn có thể tiếp cận sinh học sau khi tiêu hóa trong các mẫu được làm giàu của hợp chất này.

Kết luận :

Việc làm giàu dầu hạt lanh nguyên chất với các nồng độ khác nhau của dodecyl gallate, hydroxytyrosol acetate và gamma-tocopherol, không làm thay đổi đáng kể mức độ lipolysis đạt được trong quá trình tiêu hóa in vitro hoặc mô hình lipolysis của nó. Những kết quả này cho thấy các hợp chất phenolic tham gia vào nghiên cứu này, trong điều kiện tiêu hóa in vitro được thử nghiệm, không ức chế hoạt động của lipase, hay nói cách khác, không phản ứng với chúng ảnh hưởng đến các phản ứng thủy phân. Ngược lại, và mặc dù không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát, các chất tiêu hóa của dầu hạt lanh được làm giàu trong các phenol đã nói ở trên cho thấy, nói chung, tỷ lệ triglyceride nhỏ hơn một chút và tỷ lệ glycerol cao hơn một chút so với mẫu tiêu hóa của mẫu không giàu. Những kết quả này cũng được phản ánh trong khả năng tiếp cận sinh học của các thành phần chính của dầu. Quá trình tiêu hóa in vitro gây ra mức độ oxy hóa nhỏ, ảnh hưởng rõ ràng đến các cấu trúc linolenic có nồng độ giảm dần, tạo thành hydroperoxide hỗ trợ các hệ Z, E dienic, là các hợp chất oxy hóa chính, và cũng là các hợp chất oxy hóa dễ bay hơi, là các chất oxy hóa nổi tiếng. Làm giàu với các phenol khác nhau ở các mức độ được thử nghiệm trong nghiên cứu này đã làm giảm cả mức độ oxy hóa đạt được trong quá trình tiêu hóa dầu hạt lanh nguyên chất và khả năng tiếp cận sinh học của các hợp chất oxy hóa, nhưng không hoàn toàn. Dodecyl gallate cho thấy hiệu quả chống oxy hóa tốt nhất, tiếp theo là hydroxytyrosol acetate và gamma-tocopherol. Trong trường hợp làm giàu với gamma-tocopherol, người ta nhận thấy rằng hiệu quả chống oxy hóa của nó có liên quan đến nồng độ gamma-tocopherol thông qua mối quan hệ logarit. Nồng độ của một số thành phần nhỏ của dầu hạt lanh nguyên chất, chẳng hạn như cycloartenol, 24-methylenecycloartenol, terpenes và sesquiterpenes, không được điều chỉnh bằng tiêu hóa in vitro, cho thấy khả năng tiếp cận sinh học trong ống nghiệm gần sự thống nhất.

Tuy nhiên, khả năng sinh khả dụng trong ống nghiệm của gamma-tocopherol có trong dầu hạt lanh là rất nhỏ, nhưng tăng theo sự làm giàu của các hợp chất phenolic. Nó đã được chứng minh rằng quá trình oxy hóa xảy ra trong quá trình tiêu hóa in vitro, ngay cả khi có nồng độ gamma-tocopherol cao vẫn có thể tiếp cận sinh học sau khi tiêu hóa trong các mẫu được làm giàu trong hợp chất này. Cuối cùng, nó phải là đơn vị đo lường hiệu quả chống oxy hóa, vì sự không rõ ràng về mặt này có thể là nguyên nhân của sự khác biệt giữa các nghiên cứu khác về thứ tự hiệu quả chống oxy hóa.

ĐẶT MUA VIÊN UỐNG DẦU HOA ANH THẢO OENEVA TUỆ LINH

Số hộp đặt mua

Ý kiến của bạn