Thông tin khoa học

Tác dụng hỗ trợ giảm cân của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Impact of weight loss diet associated with flaxseed on inflammatory markers in men with cardiovascular

Tác dụng của Dầu Hoa Anh Thảo đối với hội chứng tiền mãn kinh

Tên nghiên cứu : The effect of oral evening primrose oil on menopausal hot flashes: a randomized clinical trial. (

Nghiên cứu tác dụng của Vitamin E trên bệnh lý tim mạch

Tên nghiên cứu: Tác dụng của thuốc ức chế men Enzyme chuyển đổi Angiotensin, Ramipril, đối với các vấn đề tim mạch ở