Nghiên cứu lâm sàng

Tác dụng của Dầu Hạt Lanh đối với phụ nữ mãn kinh

Tên nghiên cứu : Effect of dietary flaxseed on serum levels of estrogens and androgens in postmenopausal women. ( Tác

Tác dụng ngăn ngừa ung thư vú của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Flax and Breast Cancer: A Systematic Review. ( Cây lanh và ung thư vú: Một tổng quan hệ

Tác dụng hỗ trợ giảm cân của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Impact of weight loss diet associated with flaxseed on inflammatory markers in men with cardiovascular

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa của Dầu Hạt Lanh

Tên nghiên cứu : Ferulic Acid: Therapeutic Potential Through Its Antioxidant Property Năm thực hiện : 2007 Tác giả

Tác dụng của Dầu Hoa Anh Thảo đối với hội chứng tiền mãn kinh

Tên nghiên cứu : The effect of oral evening primrose oil on menopausal hot flashes: a randomized clinical trial. (